D-HYDRO Symposium 2020

Woensdag, 17 juni 2020

Colloquium
Boussinesqweg 1, Delft, The Netherlands
Datum 17 juni 2020
Tijd 09:30 - 16:30
Gebruikersdag
Kosten deelname € Gratis
 

Programma

We staan in Nederland voor grote uitdagingen door klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toenemende verstedelijking. De druk op steden en landelijk gebied in onze delta neemt steeds meer toe. Hierdoor groeit de behoefte aan het nauwkeurig kunnen voorspellen van overstromingsrisico’s en mogelijke beschermingsmaatregelen. Ook de druk op de ecosystemen en het milieu wordt groter door groei van bevolking en economie.

Als antwoord op deze behoefte hebben het afgelopen jaar verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van:

  • Stedelijk waterbeheer (1D/2D),
  • Inundatie in het landelijk gebied door hevige neerslag en dijkdoorbraken (1D/2D),
  • Zesde generatie modellen van Rijkswaterstaat (1D/2D/3D),
  • Good Modelling Practice (GMP),
  • Software services in the Cloud,
  • 3D Visualizatie technieken en webviewers.

Deze ontwikkelingen vormen de basis voor het programma van het D-HYDRO Symposium 2020.

Verschillende gebruikers van de D-HYDRO Suite zullen in lezingen een overzicht geven van de ontwikkelingen. In interactieve break-out sessies, verdeeld over twee rondes, zoomen we verder in en krijgt u de mogelijkheid om in meer detail te discussiëren over innovatieve methoden en nieuwe functionaliteiten.