Break-out sessie D-HYDRO symposium: D-HYDRO ontwikkelingen voor regionale toepassingen

Woensdag, 19 juni 2019

Paviljoen 1
Boussinesqweg 1, Delft, The Netherlands
Datum 19 juni 2019
Tijd 11:30 - 15:00
Workshop
Event is gesloten voor aanmeldingen.
Kosten deelname € Gratis
Voorzitter Govert Verhoeven
 

Programma

De D-HYDRO Suite is op dit moment sterk in ontwikkeling met de focus op de regionale (waterschappen) en stedelijke toepassing.

In deze break out sessie van het D-HYDRO Symposium geven we een uitgebreide toelichting over de D-HYDRO ontwikkelingen voor de regionale toepassing. We geven een overzicht van wat er is gerealiseerd en wat de plannen zijn van het huidige D-HYDRO ontwikkeltraject (D-HYDRO roadmap). Daarnaast laten we met een demonstratie zien hoe je eenvoudig D-HYDRO resultaten in een 3D omgeving kan visualiseren.

Vervolgens wordt in het tweede deel van de break-out sessie uitvoerig uitleg gegeven over de ervaringen en resultaten van de D-HYDRO pilots die door adviesbureas HKV en HydroLogic afgelopen jaar zijn uitgevoerd.


Randstadmodel in D-HYDRO Suite: gesimuleerde overstroming van een dijkdoorbraak scenario in de Nederrijn nabij Amerongen

 


D-HYDRO 1D netwerk van de Reusel in Brabant met een vergelijking tussen SOBEK 2 en D-HYDRO simulatie resultaten van een overstroming

Programma - Woensdag, 19 juni 2019

Tijd Event
11:30 - 12:00 Roadmap D-HYDRO 2019 - 2020
Govert Verhoeven, Deltares
12:00 - 12:30 3D visualisatie van D-HYDRO resultaten
Almar Joling, Deltares
12:30 - 13:30 Lunchpauze & demonstraties
13:30 - 14:50 Resultaten en ervaringen van D-HYDRO pilots voor Waterschappen
13:30 - 14:10 Pilots HydroLogic
Bram Schnitzler en Annemarleen Kersbergen, HydroLogic
14:10 - 14:50 Pilots HKV Lijn in Water
Hugo Hagedooren en Geerten Horn, HKV Lijn in Water
14:50 - 15:00 Wrap-up
Govert Verhoeven, Deltares