Minisymposium Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Donderdag, 20 juni 2019

Colloquium
Boussinesqweg 1, Delft, The Netherlands
Datum 20 juni 2019
Tijd 09:15 - 12:30
Symposium
Event is gesloten voor aanmeldingen.
Kosten deelname € Gratis
Voorzitter Harm Aantjes
 

Programma

Keynote speaker: Martin Peersmann, Programmamanager BRO

Met ingang van 2018 zijn opdrachtgevers en uitvoerders van geotechnisch onderzoek verplicht om hun data aan te leveren aan de BRO (De Basisregistratie Ondergrond). Hiermee biedt de BRO in potentie een schat aan informatie die toegepast kan worden in geotechnische projecten. Daarmee geeft de BRO steeds beter inzicht in de kansen, opgaven en risico’s in de ondergrond. Hiermee zijn overheden beter toegerust voor de actuele maatschappelijke opgaven als de energietransitie en klimaatadaptatie. Onder het motto 'BRO: Hoe haal je eruit wat erin zit?' krijgt u een toelichting op de inhoud en het proces van de BRO voor de komende periode. Daarnaast krijgt u inzicht in hoe uw geotechnische collega's de BRO op dit moment benutten voor geotechnische vraagstukken.

In de ochtend van donderdag 20 juni 2019 organiseert Deltares een minisymposium over de BRO.

Het minisymposium wordt gevolgd door de Geo Klantendag 2019 in de middag van 20 juni 2019.

Programma - Donderdag, 20 juni 2019

Tijd Event
09:30 - 09:45 Opening
09:45 - 10:15 BRO vanuit beleidsperspectief
Martin Peersmann, Programmamanager BRO, Ministerie BZK
10:15 - 10:45 Vanuit de inhoud naar gebruik van de BRO
Ruud Mutsaers, TNO, Bodem- en grondonderzoek
10:45 - 11:15 Discussie, groepsfoto en pauze
11:15 - 11:45 Op weg met de bodem: Datagebruik bij dijkversterking GOWA
Dick Edelman, Heijmans Integrale Projecten
11:45 - 12:15 Stroomlijnen (her-)gebruik van BRO-data voor geotechnische toepassingen
Bruno Zuada Coelho, Deltares
12:15 - 12:30 Discussie en sluiting
12:30 - 13:30 Lunch en bezoek Geohal
Tijdens de lunch is het mogelijk de Geotechnische faciliteiten van Deltares te bezoeken en toelichting te krijgen bij de proefopstellingen.