D-HYDRO Symposium 2019

Woensdag, 19 juni 2019

Colloquium
Boussinesqweg 1, Delft, The Netherlands
Datum 19 juni 2019
Tijd 09:00 - 16:30
Gebruikersdag
Event is gesloten voor aanmeldingen.
Kosten deelname € Gratis
 

Programma

We staan in Nederland voor grote uitdagingen door klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toenemende verstedelijking. De druk op steden en landelijk gebied in onze delta neemt steeds meer toe. Hierdoor groeit de behoefte aan het nauwkeurig kunnen voorspellen van overstromingsrisico’s en mogelijke beschermingsmaatregelen. Ook de druk op de ecosystemen en het milieu wordt groter door groei van bevolking en economie.

Als antwoord op deze behoefte hebben het afgelopen jaar verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van:

  • Stedelijk waterbeheer (1D/2D),
  • Inundatie in het landelijk gebied door hevige neerslag en dijkdoorbraken (1D/2D),
  • Zesde generatie modellen van Rijkswaterstaat (1D/2D/3D),
  • High Performance Computing (HPC) & rekenen in de cloud,
  • 3D Visualizatie technieken en webviewers.

Deze ontwikkelingen vormen de basis voor het programma van het D-HYDRO Symposium 2019.

Verschillende gebruikers van de D-HYDRO Suite zullen in lezingen een overzicht geven van de ontwikkelingen. In interactieve break-out sessies, verdeeld over twee rondes, zoomen we verder in en krijgt u de mogelijkheid om in meer detail te discussiëren over innovatieve methoden en nieuwe functionaliteiten.

In het programma zijn de volgende break-out sessies reeds opgenomen (APART AANMELDEN):

Daarnaast bieden we updates over de toepassingen in combinatie met o.a. de SandBox, Touch Table, HoloLens en Delft-FEWS.

Programma - Woensdag, 19 juni 2019

Tijd Event
08:30 - 09:00 Aankomst met koffie en thee
In de centrale hal
09:00 - 09:15 Welkom en opening
09:15 - 11:00 Plenair blok
09:15 - 09:45 D-HYDRO voor waterschappen, pilots uit het TKI ontwikkelproject
Bram Schnitzler, HydroLogic, Guus Rongen, HKV Lijn in Water, en Govert Verhoeven, Deltares
09:45 - 10:15 1D2D in hellende stedelijke gebieden + Stresstest met D-HYDRO Suite
Peter van Hoof, Waterfeit Adviseurs bv en Didrik Meijer, Deltares
10:15 - 10:45 De ontwikkeling van de 3D 6e generatie modelschematisaties van Rijkswaterstaat
Yann Friocourt, Rijkswaterstaat Water Verkeer & Leefomgeving
10:45 - 11:00 Pitches Break-out sessions + DemoPlaza
11:00 - 11:30 Groepsfoto, pauze met koffie en thee & demonstraties
11:30 - 12:30 Break-out sessies
11:30 - 12:30 1D modelleren in de Stad met D-HYDRO Suite; Hands-on (deel 1 van 2)
Didrik Meijer, Deltares
11:30 - 12:30 D-HYDRO ontwikkelingen voor regionale toepassingen (deel 1 van 2)
Govert Verhoeven, Deltares
11:30 - 12:30 Feedback marktpartijen D-HYDRO RWS modellen
Tony Minns, Deltares
11:30 - 12:30 Modelkwaliteit (deel 1 van 2)
Carine Wesselius en Eelco Verschelling, Deltares
12:30 - 13:30 Lunchpauze & demonstraties
13:30 - 15:00 Break-out sessies
13:30 - 15:00 1D modelleren in de Stad met D-HYDRO Suite; Hands-on (deel 2 van 2)
Didrik Meijer, Deltares
13:30 - 15:00 D-HYDRO ontwikkelingen voor regionale toepassingen (deel 2 van 2)
Govert Verhoeven, Deltares
13:30 - 15:00 Modelkwaliteit (deel 2 van 2)
Carine Wesselius en Eelco Verschelling, Deltares
13:30 - 15:00 ON INVITATION ONLY: Klankbordgroepvergadering - zesde generatie RWS modellen
Tony Minns, Deltares
15:00 - 15:30 Pauze & demonstraties
15:30 - 16:30 Plenair blok
15:30 - 16:00 Cloud services in onze waterwereld
Gert-Jan Schotmeijer, Deltares
16:00 - 16:30 D-HYDRO Suite - the next steps
Edward Melger, Deltares
16:30 - 17:30 Borrel