D-HYDRO Symposium 2019

Woensdag, 19 juni 2019

Colloquium
Boussinesqweg 1, Delft, The Netherlands
Datum 19 juni 2019
Tijd 09:00 - 16:30
Gebruikersdag
Kosten deelname € Gratis
 
Log in om aan te melden voor dit event

Programma

We staan in Nederland voor grote uitdagingen door klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toenemende verstedelijking. De druk op steden en landelijk gebied in onze delta neemt steeds meer toe. Hierdoor groeit de behoefte aan het nauwkeurig kunnen voorspellen van overstromingsrisico’s en mogelijke beschermingsmaatregelen. Ook de druk op de ecosystemen en het milieu wordt groter door groei van bevolking en economie.
Als antwoord op deze behoefte hebben het afgelopen jaar verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van:

  • Stedelijk waterbeheer (1D/2D),
  • Inundatie in het landelijk gebied door hevige neerslag en dijkdoorbraken (1D/2D),
  • Zesde generatie modellen van Rijkswaterstaat (1D/2D/3D),
  • High Performance Computing (HPC) & rekenen in de cloud,
  • 3D Visualizatie technieken en webviewers.

Deze ontwikkelingen vormen de basis voor het programma van het D-HYDRO Symposium 2019.