D-HYDRO Symposium 2019

Woensdag, 19 juni 2019

Colloquium
Boussinesqweg 1, Delft, The Netherlands
Datum 19 juni 2019
Tijd 09:00 - 16:30
Gebruikersdag
Kosten deelname € Gratis
 
Log in om aan te melden voor dit event

Programma

We staan in Nederland voor grote uitdagingen door klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toenemende verstedelijking. De druk op steden en landelijk gebied in onze delta neemt steeds meer toe. Hierdoor groeit de behoefte aan het nauwkeurig kunnen voorspellen van overstromingsrisico’s en mogelijke beschermingsmaatregelen. Ook de druk op de ecosystemen en het milieu wordt groter door groei van bevolking en economie.

Als antwoord op deze behoefte hebben het afgelopen jaar verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van:

  • Stedelijk waterbeheer (1D/2D),
  • Inundatie in het landelijk gebied door hevige neerslag en dijkdoorbraken (1D/2D),
  • Zesde generatie modellen van Rijkswaterstaat (1D/2D/3D),
  • High Performance Computing (HPC) & rekenen in de cloud,
  • 3D Visualizatie technieken en webviewers.

Deze ontwikkelingen vormen de basis voor het programma van het D-HYDRO Symposium 2019.

Programma - Woensdag, 19 juni 2019

Tijd Event
08:30 - 09:00 Aankomst met koffie en thee
In de centrale hal
09:00 - 09:15 Welkom en opening
09:15 - 11:00 Plenair blok
09:15 - 09:45 1D2D in hellende stedelijke gebieden + Stresstest met D-HYDRO Suite
Peter van Hoof, Waterfeit Adviseurs bv en Didrik Meijer, Deltares
09:45 - 10:15 Inundatie in het landelijk gebied door hevige neerslag en dijkdoorbraken
10:15 - 10:45 Zesde generatie modellen van Rijkswaterstaat (1D/2D/3D)
10:45 - 11:00 Pitches Break-out sessions + DemoPlaza
11:00 - 11:30 Groepsfoto, pauze met koffie en thee & demonstraties
11:30 - 12:30 Break-out sessies
11:30 - 12:30 Dijkdoorbraak, overstroming (Deel 1 van 2)
Govert Verhoeven, Deltares
11:30 - 12:30 In de Stad met D-HYDRO Suite; Hands-on (deel 1 van 2)
Didrik Meijer, Deltares
11:30 - 12:30 ON INVITATION ONLY: Good Modelling Practice (deel 1 van 2)
Carine Wesselius, Deltares
11:30 - 12:30 Feedback marktpartijen D-HYDRO RWS modellen
Tony Minns, Deltares
12:30 - 13:30 Lunchpauze & demonstraties
13:30 - 15:00 Break-out sessies
13:30 - 15:00 Dijkdoorbraak, overstroming (Deel 2 van 2)
Govert Verhoeven, Deltares
13:30 - 15:00 In de Stad met D-HYDRO Suite; Hands-on (deel 2 van 2)
Didrik Meijer, Deltares
13:30 - 15:00 ON INVITATION ONLY: Good Modelling Practice (deel 2 van 2)
Carine Wesselius, Deltares
13:30 - 15:00 ON INVITATION ONLY: Klankbordgroepvergadering - zesde generatie RWS modellen
Tony Minns, Deltares
13:30 - 15:00 Visualisatie resultaten D-HYDRO: Bring Your Own Model (BYOM)
15:00 - 15:30 Pauze & demonstraties
15:30 - 16:30 Plenair blok
15:30 - 16:00 D-HYDRO en cloud services
Gert-Jan Schotmeijer, Deltares
16:00 - 16:30 D-HYDRO Suite - the next steps
16:30 - 17:30 Borrel