Delft-FEWS NL Gebruikersdag 2019

Dinsdag, 18 juni 2019

Colloquium
Boussinesqweg 1, Delft, The Netherlands
Datum 18 juni 2019
Tijd 09:15 - 16:30
Gebruikersdag
Event is gesloten voor aanmeldingen.
Kosten deelname € Gratis
Voorzitter Martijn Kwant en Carlos Velez Quintero
 

Programma

Intro Paul Pardon

Met genoegen zal ik op de gebruikersdag het dagvoorzitterschap op me nemen.

Ik doe m’n uiterste best om de dag, in verbinding met u en de sprekers, met humor en interactie te begeleiden. Ik neem mezelf met een flinke korrel zout maar mijn opdracht heel serieus.

Het belooft een prachtige dag te worden die u met inspiratie, vernieuwde kennis, interessante contacten en inzichten en nog veel meer huiswaarts doet keren. Tot 18 juni! 

Paul Pardon
Paul Pardon Training & Advies
www.watblieftu.nl

 

 

Keynote speaker bekend: Harold van Waveren

Keynote speaker tijdens Delft-FEWS Gebruikersdagen is Harold van Waveren, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging, de crisisadviesgroep van Rijkswaterstaat. Naast zijn functie als voorzitter, adviseert hij het bestuur van Rijkswaterstaat over de te voeren strategie op het gebied van waterveiligheid. Zo is hij onder andere betrokken geweest bij het opzetten van het eerste landelijke draaiboek hoogwater- en stormvloedcrises en klimaatadaptatie van het hoofdwatersysteem. Tijdens de Delft-FEWS gebruikersdagen zal hij verder ingaan  op de problematiek rond klimaat adaptief waterbeheer. 

 

 

 

Om de zoveel tijd wordt Nederland geteisterd door extreem weer en de gevolgen daarvan: de droogte van 2018, extreme neerslag en problemen met zout indringing en scheepvaart tijdens lage Rijn afvoeren. We leven in een veranderend klimaat met een onzekere toekomst, waarbij extreme weersituaties vaker op zouden kunnen treden.

Operationeel waterbeheer in extreme weerssituaties
- 18 juni 2019 –

Tijdens deze editie van de Delft-FEWS gebruikersdagen gaan we verder in op de problematiek die extreem weer met zich meebrengt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze verwachtingen robuust genoeg zijn om ook in de toekomst worden ingezet? Hoe kan Delft-FEWS worden ingezet om meer inzicht te krijgen en de juiste oplossingen te vinden in tijden van crisis?

 

Tijdens deze dag komen we als Delft-FEWS community samen om ervaringen te delen, nieuwe contacten te leggen en nieuwste inzichten te presenteren. In de ochtend zullen we kijken naar de problemen die extreme weer situaties met zich meebrengen, overstromingen, droogte en problemen met waterkwaliteit. In de middag zullen er interactieve sessies en workshops worden georganiseerd.

Het programma wordt op dit moment nog samengesteld. Wanneer je een presentatie wilt geven, of een interactieve sessie of workshop wil organiseren, stuur dan een mail naar 
fews-userdays@deltares.nl.

Tot ziens op 18 juni!

Martijn Kwant en Carlos Velez Quintero 

 

Programma - Dinsdag, 18 juni 2019

Tijd Event
08:30 - 09:15 Aankomst met koffie en thee
In de centrale hal
09:15 - 09:30 Welkomstwoord en introductie dagvoorzitter
gefaciliteerd door Paul Pardon
09:30 - 10:00 Keynote presentatie: Operationeel Waterbeheer binnen de crisisorganisatie van Rijkswaterstaat
Harold van Waveren
10:00 - 10:30 Calamiteiten-evaluaties kunnen niet meer zonder geografisch versiebeheer
Roger de Crook, HDSR en Mattijn van Hoek, HKV
10:30 - 11:00 Lessons learned van de Droogte van 2018
Wim Werkman, RWS
11:00 - 11:30 Lancering nieuwe Delft-FEWS portal
en aansluitend koffiepauze
11:30 - 12:00 FEWS-WAM: combineren van aardobservaties, innovatieve in situ meettechnieken en voorspellingsmodellen voor waterkwaliteit
Jannes Schenkel, Noorderzijlvest en Sibren Loos, Deltares
12:00 - 12:30 Brede methodiek wateroverlast - naar een heldere Klimaatambitie
Elgard van Leeuwen, Deltares
12:30 - 13:45 Pitches van demostands en parallelle sessies
met aansluitend de groepsfoto en lunch in de centrale hal
13:45 - 14:15 Nieuwe ontwikkelingen
Gerben Boot en Marcel Ververs, Deltares
14:15 - 16:15 Parallelle sessies van 45 minuten
met om 15.00 uur een koffiepauze in de centrale hal
14:15 - 16:15 Hands on met nieuwe features
Matthijs Lemans, Deltares
14:15 - 16:15 Visie Delft-FEWS 2025 – Denk mee over Delft-FEWS in 2025
Nadine Slootjes, Deltares
14:15 - 16:15 Data Science, AI en FEWS
Olav van Duin, Deltares
14:15 - 16:15 Werken met de watercoach: Ervaar een hoogwater op de Overijsselse Vecht als lid van het WMCN-Meren team
Hans Hartholt, RWS
14:15 - 16:15 Slim Malen - duurzamer, klimaatbestendig en slimmer waterbeheer met RTC-Tools
Klaudia Horvath en Jan Talsma, Deltares
16:15 - 16:30 Afsluiting van de dag