Deltares Software Dagen Editie 2019 - Presentaties

Hier vindt u presentaties van de diverse events. Deze zijn op SlideShare gepubliceerd en zijn te bereiken via de links op deze pagina. Klik op de naam van een event in de lijst hieronder om direct naar de presentaties van dat event te gaan.
(NB: presentaties van cursussen worden niet gepubliceerd)

Delft-FEWS NL Gebruikersdag 2019 - Dinsdag 18 juni
iMOD Gebruikersdag 2019 - Dinsdag 18 juni
D-HYDRO Symposium 2019 - Woensdag 19 juni
Minisymposium Basisregistratie Ondergrond (BRO) - Donderdag 20 juni
Geo Klantendag 2019 - Donderdag 20 juni
Simona Gebruikersmiddag - Donderdag 20 juni

Deze presentaties zijn gepubliceerd op SlideShare (www.slideshare.net). Klik op de afbeelding om ze te bekijken (link naar SlideShare).

Delft-FEWS NL Gebruikersdag 2019 - Dinsdag 18 juni


DSD-NL 2019 Extreem weer en Delft-FEWS - Het gebruik van Delft-FEWS bij extreme omstandigheden - van Waveren

DSD-NL 2019 Calamiteiten-evaluaties kunnen niet meer zonder geografisch versiebeheer - de Crook

DSD-NL 2019 Droogte van 2018 - Werkman

DSD-NL 2019 Lancering nieuwe Delft-FEWS portal - ten Broeke

DSD-NL 2019 FEWS-WAM - combineren van aardobservaties, innovatieve in situ meettechnieken en voorspellingsmodellen voor waterkwaliteit - Schenkel

DSD-NL 2019 What’s new in Delft-FEWS - Boot

iMOD Gebruikersdag 2019 - Dinsdag 18 juni


DSD-NL 2019 iMOD Waterkwaliteit - Janssen

DSD-NL 2019 Koppeling iMODFLOW-MetaSWAP-D-Flow FM - Hummel

DSD-NL 2019 Ontwikkelingen Sweco-instrumentarium voor iMOD - van der Hauw

DSD-NL 2019 Nieuwe features in iMOD v4.4 - Vermeulen

DSD-NL 2019 Inleiding MODFLOW 6 - Vermeulen

DSD-NL 2019 Het iMOD-X project - strategie en plannen - Icke

DSD-NL 2019 Aan de slag met MODFLOW 6 - Toepassing met het Brabantmodel - van Sijl

DSD-NL 2019 Toepassing van MODFLOW 6 submodellen IBRAHYM case - Hunink

DSD-NL 2019 MODFLOW 6 en Zoet-Zout - Janssen

DSD-NL 2019 Scripting met iMOD-Python - Bootsma

DSD-NL 2019 Hoge resolutie rekenen door parallellisatie - Verkaik

D-HYDRO Symposium 2019 - Woensdag 19 juni


DSD-NL 2019 D-HYDRO voor waterschappen, pilots uit het TKI ontwikkelproject - Intro - Verhoeven

DSD-NL 2019 D-HYDRO overstromingsmodel van de Randstad - Schnitzler

DSD-NL 2019 Modelopbouw vanuit Hydamo - Rongen

DSD-NL 2019 D-HYDRO, Wat is uit de pijplijn gekomen - Meijer

DSD-NL 2019 D-HYDRO Cases - Stresstest light versus stresstest met rioolmodel - van Hoof

DSD-NL 2019 De ontwikkeling van de 3D 6e generatie schematisaties van Rijkswaterstaat - Friocourt

DSD-NL 2019 Terugkoppeling ervaringen met D-HYDRO Noordzee (DCSM) & Maas modellen - Busnelli

DSD-NL 2019 Ervaringen met 6e-generatie modelschematisaties RWS - Paarlberg

DSD-NL 2019 Stand van Zaken D-HYDRO modellen voor Rijkswaterstaat

DSD-NL 2019 Brugpijlers in D-HYDRO Suite - de Jong

DSD-NL 2019 Modelonzekerheden - Wojciechowska

DSD-NL 2019 Cloud services in onze waterwereld - Schotmeijer

DSD-NL 2019 D-HYDRO Suite - the next steps - Melger

Minisymposium Basisregistratie Ondergrond (BRO) - Donderdag 20 juni


DSD-NL 2019 BRO vanuit beleidsperspectief - Peersmann

DSD-NL 2019 Op weg met de bodem - Datagebruik bij dijkversterking GOWA - Edelman

DSD-NL 2019 Stroomlijnen (her-)gebruik van BRO-data voor geotechnische toepassingen - Zuada Coelho

Geo Klantendag 2019 - Donderdag 20 juni


DSD-NL 2019 Geo Klantendag 2019 - van Schijndel

DSD-NL 2019 Anura3D ontwikkelingen - Analyse grote deformaties in de geotechniek - Martinelli

DSD-NL 2019 Robamci - Life cycle management van object tot systeem - den Heijer

DSD-NL 2019 Geotechnische software 19.x - releases - Trompille

Simona Gebruikersmiddag - Donderdag 20 juni


DSD-NL 2019 Effect hydraulische ruwheid op onzekerhied in waterstanden bij hoogwatergeul Veessen-Wapenveld - Strijker

DSD-NL 2019 WAQUA toepassingen met Ron - Agtersloot

DSD-NL 2019 WAQUA-productieberekeningen en sommengenerator bij het SSC-Campus ModellenPlatform - Overmars

DSD-NL 2019 OSR-ontwikkelingen en recente toepassingen - Hulsen

DSD-NL 2019 Simona 2019 release - Spee