Toepassingen D-HYDRO voor waterkwaliteit en ecologie

Donderdag, 07 juni 2018

Ambition
Boussinesqweg 1, Delft, The Netherlands
Datum 07 juni 2018
Tijd 09:00 - 13:30
Symposium
Event is gesloten voor aanmeldingen.
Kosten deelname € Gratis
Voorzitter Arjen Markus
 

Programma

Deze ochtend wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen van de instrumenten die worden ingezet bij de vraagstukken waar waterbeheerders voor worden gesteld.

Studies ten behoeve van het beheer van de kwaliteit van onze wateren worden steeds complexer. De problemen zijn divers, denk aan de consequenties van de KRW, de veelheid aan nieuwe verontreinigende stoffen maar ook aan conflicterende gebruiksfuncties.
De modellen die we gebruiken om de problemen in kaart te brengen worden daarmee ook complexer. De resultaten die daaruit voortkomen moeten echter ook bruikbaar blijven voor de beheerders. 

We nodigen u uit om deze ochtend samen met de Deltares experts op het gebied van waterkwaliteit deze uitdagingen en de oplossingsrichtingen te bespreken aan de hand van een aantal instrumenten, zoals de D-HYDRO Suite.

Programma - Donderdag, 07 juni 2018

Tijd Event
09:00 - 09:15 Welkom en opening
09:15 - 09:30 Introductie
Nicki Villars/Sacha de Rijk
09:30 - 10:00 D-HYDRO software en waterkwaliteit/ecologie
Arno Nolte
10:00 - 10:30 Zon op Water
Rick Wortelboer
10:30 - 11:00 Thermische energie uit oppervlaktewater
Pascal Boderie
11:00 - 11:30 Pauze - posterpresentaties
11:30 - 12:00 Webportaal Ecologische Sleutelfactoren (STOWA)
Marc Weeber
12:00 - 12:30 Discussie
12:30 - 13:30 Lunchpauze