Delft-FEWS riviermodellen

Donderdag, 07 juni 2018

Innovation
Boussinesqweg 1, Delft, Netherlands
Datum 07 juni 2018
Tijd 09:30 - 16:30
Cursus
Event is gesloten voor aanmeldingen.
Kosten deelname € 565 exclusief 21% BTW
Voorzitter Marc van Dijk
 
Log in om aan te melden voor dit event

Programma

In de Delft-FEWS Hydrologie configuratie cursus komen de meer geavanceerde onderdelen van Delft-FEWS aan bod. Met praktijkopdrachten en korte presentaties onder begeleiding van Delft-FEWS experts van Deltares wordt het opzetten van een operationeel verwachtingen systeem voor rivieren uitgelegd. Hier gaat de cursus verder waar de basiscursus is geëindigd.

Doel van de cursus

Na het volgen van de cursus begrijpen de deelnemers de opbouw van de Delft-FEWS configuratie goed. Zij zijn bekend met de methode om het hydrologisch model WFlow in een Delft-FEWS Systeem te plaatsen en kunnen zij deze kennis toepassen op andere modelsoftware. Ze kunnen een eenvoudig operationeel systeem voor rivieren opzetten, en weten hoe ze dit kunnen uitbreiden in de toekomst.

 

Gedurende de cursus leren de deelnemers:

  • Hoe tijdreeks validatie regels, Q-H relaties en transformaties op te zetten op een generieke manier
  • Hoe ruimtelijke interpolaties op te zetten voor model invoer
  • Data vanuit Delft-FEWS naar een model te exporteren, het model te draaien en data vanuit een model naar Delft-FEWS te importeren
  • Ruimtelijke en tijdreeks data op een geavanceerde manier weer te geven.

Vereisten

Voor het volgen van deze cursus is het vereist dat de cursist bekend is met de basis van Delft-FEWS. Om deze reden wordt het volgen van de basiscursus (voordat men deelneemt aan deze kust-cursus) aanbevolen. De basiscursus kan van de Delft-FEWS website gedownload worden. Daarnaast is het handig, maar niet vereist, een achtergrond of enige kennis te hebben van de volgende onderwerpen:

  • Hydrologie, stromingsleer, meteorologie
  • Hydrologisch modelleren met WFlow
  • Gebruik van operationele waarschuwingssystemen.

 

Over Delft-FEWS

Delft-FEWS is een software pakket dat de gebruiker in staat stelt op een gemakkelijke en modulaire manier een systeem op te zetten voor het maken van real time hydrologische verwachtingen. Door de modulaire aanpak van Delft-FEWS is het mogelijk een breed scala aan databronnen, modellen en datatypes samen te voegen en in combinatie met elkaar te gebruiken.

Delft-FEWS is ooit ontwikkeld als generiek hoogwater verwachtingssysteem voor hydrologische toepassingen met eerste implementaties voor de Rijn en Zwitserland. Momenteel wordt Delft-FEWS toegepast in meer dan 40 landen over de hele wereld en is het toepassingsgebied naast hydrologie uitgebreid naar operationeel gebruik voor waterkrachtcentrales, kusten, scheepvaart, waterkwaliteit, baggerindustrie en lange termijn scenario studies.

 

Meer informatie