Geo Klantendag 2018: Vernieuwing

Donderdag, 07 juni 2018

Paviljoen 1
Boussinesqweg 1, Delft, The Netherlands
Datum 07 juni 2018
Tijd 13:30 - 16:45
Gebruikersdag
Event is gesloten voor aanmeldingen.
Kosten deelname € Gratis
Voorzitter Joris van Ruijven
 

Programma

Op de Geo Klantendag 2018 staat vernieuwing centraal: vernieuwing in de vorm van recent uitgebrachte software, maar ook vernieuwingen in bestaande software en vernieuwing in rekenmethodes. We willen u hier nadrukkelijk bij betrekken en daarom hebben we gekozen om deze middag geheel in te richten met workshops.

Het programma bestaat uit 5 workshops:

  1. D-Geo Stability gebruikersgroep: input en testen voor de nieuwe versie
  2. D-Geo Pipeline: Direct Pipe module en Soil wizard
  3. Workshop Probabilistic Toolkit: kennismaking en doorontwikkeling
  4. Anura3D: modelleren met MPM
  5. D-Sheet Piling: Probabilistisch ontwerpen van damwanden


De workshops zijn verdeeld over 2 rondes, zie hieronder voor meer informatie. Voorafgaand is er een lunch met interactieve demonstraties (DemoPlaza). Na afloop is er nog alle mogelijkheid om na te praten en ervaringen uit te wisselen met de andere deelnemers en Deltares modelleurs en ontwikkelaars op de DSD-borrel.

 

1. D-Geo Stability gebruikersgroep: input en testen voor de nieuwe versie

Deltares werkt aan de opvolger van de huidige versie van D-Geo Stability (18.1) die gepland is voor volgend jaar. Dit gebeurt aan de hand van een gebruikersgroep die de ontwikkeling stuurt en monitort. De gebruikersgroep staat open voor iedere D-Geo Stability gebruiker.

Tijdens deze sessie krijgt u informatie over de doelstelling en opzet van het project en de stuurgroep. Vervolgens kunt u als gebruikers gezamenlijk input geven voor de nieuwe versie van D-Geo Stability en krijgt u de mogelijkheid om te testen wat er tot nu toe is ontwikkeld. Er worden tot slot afspraken gemaakt over de volgende stappen, waarbij u wordt uitgenodigd om ook weer betrokken te zijn.

 

2. Workshop D-Geo Pipeline: Direct Pipe module en Soil wizard

In de nieuwste versie van D-Geo Pipeline is het ontwerp volgens de Direct Pipe methode opgenomen.

In de workshop wordt de achtergrond van de methode toegelicht, maken de deelnemers kennis met de nieuwe module voor sleufloze aanleg van leidingen en een aantal andere vernieuwingen in D-Geo Pipeline, zoals de Soil wizard die aansluit op de Eurocode 7.

3. Workshop Probabilistic Toolkit: kennismaking en doorontwikkeling

Tijdens deze workshop wordt een demonstratie gegeven van de Probabilistic Toolkit en is er de mogelijkheid om de toepassingen zelf uit te proberen. Door een eigen model aan te sluiten kan er een gevoeligheidsanalyse, faalkans of bandbreedte-berekening worden uitgevoerd. 
Deltares is op zoek naar samenwerkingspartners en mede-financiers om deze toolkit door te ontwikkelen en als volwaardig software programma uit te brengen. Graag praten we met u tijdens deze workshop over de mogelijkheden en wensen hiervoor. 
NB: Voor succesvolle deelname aan deze workshop wordt basiskennis van probabilistiek aangeraden.

 

4. Workshop Anura3D: modelleren met MPM

Anura3D is een softwareprogramma voor het simuleren van grote deformaties en faalprocessen in water-grond-constructie situaties. 

Tijdens de workshop kunt u kennismaken met deze toepassingen:

  1. Berekeningen van verschillende paalinstallatie technieken 
  2. Beoordeling macrostabiliteit van dijken gebaseerd op vervorming 
  3. Optimalisatie van het constitutieve model met data van geotechnische proeven
  4. Optimalisatie van het landslide model met 'veld-data' 

 

5. Workshop D-Sheet Piling: Probabilistisch ontwerpen van damwanden

In de nieuwste versie van D-Sheet Piling is een semi-probabilistische methode opgenomen om conform CUR166 te kunnen ontwerpen. 

In deze workshop wordt de achtergrond van de methode toegelicht en kunt u vervolgens zelf een berekening maken om de mogelijkheden van deze methode te ervaren.

 

 

 

 

Programma - Donderdag, 07 juni 2018

Tijd Event
12:30 - 13:30 Lunch en interactieve demonstraties (DemoPlaza)
13:30 - 15:00
13:30 - 15:00 D-Geo Stability gebruikersgroep: input en testen voor de nieuwe versie
13:30 - 15:00 D-Geo Pipeline: Direct Pipe module en Soil wizard
13:30 - 15:00 Workshop Probabilistic Toolkit: kennismaking
15:00 - 15:15 Pauze
15:15 - 16:45
15:15 - 16:45 Anura3D: modelleren met MPM
15:15 - 16:45 D-Sheet Piling: Probabilistisch ontwerpen van damwanden
16:45 - 17:30 Borrel