D-HYDRO Symposium 2018

Woensdag, 06 juni 2018

Colloquium
Boussinesqweg 1, Delft, The Netherlands
Datum 06 juni 2018
Tijd 09:00 - 16:30
Symposium
Event is gesloten voor aanmeldingen.
Kosten deelname € Gratis
Voorzitter Edward Melger
 

Programma

We staan in Nederland voor grote uitdagingen door klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toenemende verstedelijking. De druk op steden en landelijk gebied in onze delta neemt steeds meer toe. Hierdoor groeit de behoefte aan het nauwkeurig kunnen voorspellen van overstromingsrisico’s en mogelijke beschermingsmaatregelen. Ook de druk op de ecosystemen en het milieu wordt groter door groei van bevolking en economie.

Als antwoord op deze behoefte hebben het afgelopen jaar verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van:

  1. Stedelijk waterbeheer,
  2. Inundatie in het landelijk gebied door hevige neerslag en dijkdoorbraken,
  3. Zesde generatie modellen van Rijkswaterstaat (RWS),
  4. Morfologie & golven,
  5. Waterkwaliteit & ecologie,
  6. Probabilistic Toolkit,
  7. High Performance Computing (HPC) & rekenen in de cloud,
  8. Visualization techniques.

Deze ontwikkelingen vormen de basis voor het programma van het D-HYDRO Symposium 2018.

Verschillende gebruikers van de D-HYDRO Suite zullen in lezingen een overzicht geven van de ontwikkelingen. In interactieve break-out sessies, verdeeld over twee rondes, zoomen we verder in en krijgt u de mogelijkheid om in meer detail te discussiëren over innovatieve methoden en nieuwe functionaliteiten.

In het programma zijn de volgende break-out sessies reeds opgenomen (APART AANMELDEN):

Daarnaast bieden we updates over de toepassingen in combinatie met o.a. de SandBox, Touch Table, HoloLens, Delft-FEWS en Delta Viewer technologie.

 

Programma - Woensdag, 06 juni 2018

Tijd Event
08:30 - 09:00 Ontvangst/inloop & demonstraties
09:00 - 09:15 Welkom en opening
09:15 - 11:00 Plenair blok
09:15 - 09:45 Inundatie in het landelijk gebied door extreme neerslag of dijkdoorbraken
Govert Verhoeven, Deltares
09:45 - 10:15 Stedelijk waterbeheer met D-HYDRO
Nicole Aarts, AVRI & Brian Kaptein en Brian Babieri, Antea Group B.V.
10:15 - 10:45 Ontwikkeling D-HYDRO modellen voor Rijkswaterstaat (RWS): stand van zaken
Martin Scholten, Rijkswaterstaat, & Aukje Spruyt, Deltares
10:45 - 11:00 Pitches Break-out sessions + DemoPlaza
Rivierenlab, Hololens en 3D inundatie visualisatie, SandBox voor rivieren, NKWK Klimaatbestendige Stad, …
11:00 - 11:30 Groepsfoto, pauze met koffie en thee & demonstraties
11:30 - 12:30 Break-out sessies
11:30 - 12:30 2D modelleren in de Stad met D-HYDRO Suite; Hands-on deel 1 van 2
11:30 - 12:30 D-HYDRO hydrodynamica toepassingen in meren, zeeën en rivieren; deel 1 van 2
11:30 - 12:30 Morfologie voor rivieren en kust; Hands-on
11:30 - 12:30 Visualisatie van D-HYDRO resultaten via het web; deel 1 van 2
11:30 - 12:30 Rekenen in de cloud
12:30 - 13:30 Lunchpauze & demonstraties
13:30 - 15:00 Break-out sessies
13:30 - 15:00 2D modelleren in de Stad met D-HYDRO Suite; Hands-on deel 2 van 2
13:30 - 15:00 D-HYDRO hydrodynamica toepassingen in meren, zeeën en rivieren; deel 2 van 2
13:30 - 15:00 Overstromingsmodelleren bij waterschappen en provincies
13:30 - 15:00 Visualisatie van D-HYDRO resultaten via het web; deel 2 van 2
13:30 - 15:00 Probabilistic Toolkit
15:00 - 15:30 Pauze & demonstraties
15:30 - 16:30 Plenair blok
15:30 - 16:00 Water kwaliteit & ecologie met de D-HYDRO Suite
Arno Nolte, Deltares
16:00 - 16:30 D-HYDRO Suite - the next steps: Interactieve Survey Post-processing Tools
Bert Jagers en Edward Melger, Deltares
16:30 - 17:30 Borrel