Om uzelf aan te melden voor cursussen, workshops en symposia dient u uzelf te registreren voor een Mijn DSD account. Het aanmaken van een Mijn DSD account is kosteloos en zonder verplichting tot deelname. Vanuit Mijn DSD is het mogelijk specifieke events te bekijken en uzelf ervoor in te tekenen. Uw Mijn DSD account biedt vervolgens een overzicht van alle events waarvoor u ingeschreven bent. Ook ontvangt u bij iedere inschrijving een bevestiging per e-mail.

Programma

Cursus Masterclass Symposium Gebruikers meeting Workshop Excursie Diner
Dinsdag 14 juni 2016
Tijd Event
09:00
-
12:30

Cursus LOCKFILL – Hydraulisch ontwerp van schutsluizen

Nadere informatie voor dit specifieke event: klik hier.

Ten behoeve van het scheepvaartverkeer is het belangrijk dat de passage door schutsluizen zo snel mogelijk verloopt. De sluisoperatie moet echter ook veilig zijn; dit houdt in dat de hydraulische krachten op het schip in de kolk binnen grenzen blijven. Het programma LOCKFILL is door Deltares ontwikkeld om een gemakkelijke berekening te bieden in het ontwerp van schutsluizen.

LOCKFILL simuleert het vul- en ledigingsproces van een schutsluis. Het is geschikt voor sluizen met een nivelleersysteem in het sluishoofd, zoals de in Nederland gebruikelijke openingen in de deuren of korte omloopriolen.…

09:00
-
17:30

Delft-FEWS NL Gebruikersdag

Nadere informatie voor dit specifieke event: klik hier.

De Delft-FEWS NL Gebruikersdag 2016 vindt dit jaar plaats op dinsdag 14 juni in Delft. Verschillende vakgenoten van Rijkswaterstaat, waterschappen, consultants en Deltares zullen u tijdens deze dag deelgenoot maken van hun inzichten en ervaringen. Zij zullen zich met name richten op functionele ontwikkelingen en projecttoepassingen van Delft-FEWS in (hoog)water voorspellings-, sturings- en -informatiesystemen. Het nieuw ontwikkelde en recent geopende iD-Lab bij Deltares zal gebruikt worden voor specifieke programma-onderdelen. Diverse break-out sessies bieden de mogelijkheid voor extra (hands-on) verdieping en/of discussie. De onderwerpen zijn gerelateerd aan operationele systemen, ‘waarschuwen’ en…

09:00
-
17:00

WANDA - Basis Cursus

Nadere informatie voor dit specifieke event: klik hier.

De WANDA Basis Cursus is bestemd voor beginnende en toekomstige gebruikers van het software pakket WANDA.  In de 2-daagse cursus leert u alle basisfuncties van het programma om zelfstandig leidingontwerpen en berekeningen uit te voeren, pompselectie te doen en eenvoudige waterslagberekeningen uit te voeren.

Een uitvoeriger beschrijving treft u aan op www.dsd-nl.nl.

Basis Cursus:
dinsdag 14 juni 9:00 - 16:30
woensdag 15 juni 9:00 - 15:00

Gebruikersbijeenkomst:
woensdag 15 juni: 15:00 - 16:30

Ons vriendelijke verzoek is om u apart voor de gebruikersbijeenkomst aan te melden. 

Woensdag 15 juni 2016
Tijd Event
09:00
-
17:30

D-HYDRO Symposium

Nadere informatie voor dit specifieke event: klik hier.

De D-HYDRO Suite (2016) is de beoogd opvolger van Simona (Waqua, Triwaq), Delft3D 4, Duflow en SOBEK-Rural/Urban/River/RE voor toepassing op de Nederlandse markt. Deze suite bouwt voort op een rijke historie sinds de eerste Rijkswaterstaat (RWS) modellen uit 1968. De D-HYDRO Suite maakt het mogelijk om simulaties te maken van overstromingen, stormvloeden, orkanen, golven, wateroverlast door hevige neerslag, sediment transport en morfologie, waterkwaliteit en ecologie. Bovendien kan het de wisselwerking tussen deze processen geïntegreerd modelleren.

Het programma van het D-HYDRO Symposium biedt verschillende lezingen door modelleurs en consultants over het…

09:00
-
17:00

WANDA - Basis Cursus

Nadere informatie voor dit specifieke event: klik hier.

De WANDA Basis Cursus is bestemd voor beginnende en toekomstige gebruikers van het software pakket WANDA.  In de 2-daagse cursus leert u alle basisfuncties van het programma om zelfstandig leidingontwerpen en berekeningen uit te voeren, pompselectie te doen en eenvoudige waterslagberekeningen uit te voeren.

Een uitvoeriger beschrijving treft u aan op www.dsd-nl.nl.

Basis Cursus:
dinsdag 14 juni 9:00 - 16:30
woensdag 15 juni 9:00 - 15:00

Gebruikersbijeenkomst:
woensdag 15 juni: 15:00 - 16:30

Ons vriendelijke verzoek is om u apart voor de gebruikersbijeenkomst aan te melden. 

09:00
-
12:30

iMOD Gebruikersdag

Nadere informatie voor dit specifieke event: klik hier.

De iMOD gebruikersdag zal evenals vorig jaar het format van een hands-on workshop hebben, waarbij we aandacht zullen geven aan de nieuwste functionaliteiten namelijk:

1) De vernieuwde iMOD Project Manager

2) De nieuwe Plug-in functionaliteit

3) De Interactive Pathline Simulator

Tevens zal een overzicht gegeven worden van de huidige doorontwikkelingen.

12:30
-
16:30

WANDA - BYOM & Gebruikersbijeenkomst

Nadere informatie voor dit specifieke event: klik hier.

BYOM - Workshop (13:00 - 14:45)

Op woensdag 15 juni bent u van harte uitgenodigd om met uw eigen WANDA modellen en WANDA gerelateerde uitdagingen naar ons toe te komen in de BYOM (bring your own model) sessie. Verschillende experts zullen ter plekke zijn en kunnen u direct opweg helpen met lastige modelleervraagstukken. Deelname aan de  BYOM-sessie alsook aan de gebruikersbijeenkomst vereist registratie voorafgaand, maar deelname is kosteloos.
Locatie is Paviljoen, zaal 3

 

Gebruikersbijeenkomst (15:15 - 16:30)

Tijdens de gebruikersbijeenkomst vertellen we u over laatste ontwikkelingen van WANDA en…

Donderdag 16 juni 2016
Tijd Event
09:00
-
16:30

WANDA - Gevorderden Cursus: Modelleren, Regelen & Analyseren

Nadere informatie voor dit specifieke event: klik hier.

De WANDA Advanced Cursus is bestemd voor gebruikers van het software pakket WANDA met enige ervaring. Bij deze 2-daagse cursus besteden we aandacht aan diverse modelleringsaspecten, fysisch en numeriek gedrag van de hydraulische componenten, het dimensioneren van waterslagvoorzieningen en het efficiënt werken met grote modellen. Tevens wordt de basis van de Control module behandeld waarmee de gebruiker in staat is om meet & regelsystemen te ontwerpen en te optimaliseren. Tevens wordt ingegaan op gebruikersvragen aan de hand van eigen modellen en ervaringen.

Een uitvoeriger beschrijving treft u aan op www.dsd-nl.nl.

12:30
-
16:30

Simona Gebruikersmiddag

Nadere informatie voor dit specifieke event: klik hier.

Tijdens deze Simona Gebruikersmiddag zal in een drietal presentaties zal ingegaan worden op recente praktijktoepassingen met Simona. Werner Kramer (VORtech) en Edwin Spee (Deltares) zullen ingaan op de (on)nauwkeurigheid en gevoeligheid van rekenmodellen. Ook zal Huib Tanis (Deltares) een presentatie geven over de 2016 release, die in november uitgebracht zal worden.

12:30
-
16:30

Workshop MyDeltares – Compute as a Service

Nadere informatie voor dit specifieke event: klik hier.

Samen met Nerdalize werkt Deltares aan het Compute as a Service platform MyDeltares - CaaS. Het MyDeltares - CaaS platform geeft Deltares klanten de mogelijkheid om gebruik te maken van rekencapaciteit van verschillende cloud providers met dezelfde eenvoud als bij een intern cluster.

Het is doorgaans omslachtig en tijdrovend om inzicht te krijgen in de karakteristieken en performance van rekentaken. Hierdoor worden servers suboptimaal gebruikt en kan het voorkomen dat men lang moet wachten voordat een rekentaak kan worden uitgevoerd. Uitwijken naar de Cloud vormt een oplossing, maar is complex…

13:30
-
16:30

Geo Klantendag

Nadere informatie voor dit specifieke event: klik hier.

De Geoklantendag 2016 vindt dit jaar plaats op donderdag 16 juni in Delft. Graag nemen wij u mee in de laatste (kennis) ontwikkelingen op het gebied van actuele thema’s zoals rekenen aan aardbevingen en windmolens, bodemdaling en ongedraineerd rekenen aan waterkeringen. Het nieuw ontwikkelde en recent geopende iD-Lab bij Deltares zal gebruikt worden voor een demonstratie en discussie over de toepassing van een dergelijke faciliteit in uw werkprocessen.

Vrijdag 17 juni 2016
Tijd Event
09:00
-
16:30

D-HYDRO Suite cursus - modelleren van estuaria

Nadere informatie voor dit specifieke event: klik hier.

De D-HYDRO Suite is de opvolger van (1) Simona (Waqua, Triwaq), (2) Delft3D 4, (3) Duflow, (4) SOBEK-Rural/Urban/River en (5) SOBEK-RE voor toepassing op de Nederlandse markt. Deze suite is gebaseerd op een rijke historie sinds de eerste Rijkswaterstaat (RWS) modellen uit 1968.

 

D-HYDRO Suite maakt het mogelijk om simulaties te maken van overstromingen, stormvloeden, orkanen, golven, wateroverlast door hevige neerslag, sediment transport en morfologie, waterkwaliteit en ecologie. Bovendien kan het de wisselwerking tussen deze processen modelleren.

 

De belangrijkste component van D-HYDRO Suite is de rekenkern D-Flow Flexible…

09:00
-
16:30

WANDA - Gevorderden Cursus: Modelleren, Regelen & Analyseren

Nadere informatie voor dit specifieke event: klik hier.

De WANDA Advanced Cursus is bestemd voor gebruikers van het software pakket WANDA met enige ervaring. Bij deze 2-daagse cursus besteden we aandacht aan diverse modelleringsaspecten, fysisch en numeriek gedrag van de hydraulische componenten, het dimensioneren van waterslagvoorzieningen en het efficiënt werken met grote modellen. Tevens wordt de basis van de Control module behandeld waarmee de gebruiker in staat is om meet & regelsystemen te ontwerpen en te optimaliseren. Tevens wordt ingegaan op gebruikersvragen aan de hand van eigen modellen en ervaringen.

Een uitvoeriger beschrijving treft u aan op www.dsd-nl.nl.