Contentverzamelaar

07 jun

D-HYDRO Gebruikersdag 2023

D-HYDRO Gebruikersdag 2023
Registratie is gesloten

07 jun 2023 09:40 - 16:45 (CET)
Gebruikersdag

Nederland staat voor een aantal (onderling met elkaar samenhangende) maatschappelijke opgaven, waaronder klimaatverandering, zeespiegelstijging, verzilting, de energietransitie, het verlies van biodiversiteit, verstedelijking en de woningbouwopgave. Met behulp van modellen en simulatiesoftware proberen wij ons hier op voor te bereiden en verkennen wij de impact van keuzes op het watersysteem. De modellen en simulatiesoftware worden ingezet door crisismanagers en waterbeheerders om in de dagelijks praktijk een zo goed mogelijk inzicht te geven van de huidige toestand van het watersysteem. Tevens wordt getracht eventuele maatschappelijk ontwrichtende situaties door wateroverlast of aantasting van de waterkwaliteit door extreme situaties zoveel mogelijk te voorkomen. 
 
De afgelopen jaren heeft Deltares, met de bijdragen van RWS, waterschappen, Het Waterschapshuis, gemeenten, vele adviesbureaus en internationale partners, toegewerkt naar D-HYDRO Suite 2023.02. Deze release zien wij nationaal en internationaal als een mijlpaal (nieuwe standaard) voor het integraal modelleren van watersystemen, waarbij nu de werelden van 1D2D, 2D3D, waterkwaliteit, morfologie, hydrodynamica en hydrologie bij elkaar komen. Dit stelt ons en onze gebruikers voor nieuwe uitdagingen en kansen, waaronder High-Performance Computing (HPC), Cloud-rekenen, power-postprocessing, Artificial Intelligence (AI), nieuwe vragen en toepassingen vanuit belanghebbenden, co-creaties, etc…. Bovenal gaat integraal modelleren ons nieuwe kennis opleveren ten aanzien van onze impact als mens op watersystemen. 
 
Samen met de gebruikers van onze software willen wij gesteld staan voor de vragen van morgen in delta’s, kust, rivier, landelijke en stedelijke gebieden en willen wij vooral daar zijn, waar wij met modellen en simulatiesoftware, bij kunnen dragen aan het veilig, duurzaam en bewoonbaar houden van deze gebieden. 

 

 

Tijdens de D-HYDRO Gebruikersdag 2023 geven verschillende partners een presentatie.

 


REGISTRATIE

Meld u aan (rechterbovenhoek) met uw MyDeltares-account.

Als u al een DSD- of OSS-account hebt en nog geen MyDeltares-account, klik dan op de link Wachtwoord vergeten? om uw MyDeltares-account met een nieuw wachtwoord in te stellen. Nadat u het wachtwoord opnieuw hebt ingesteld, kunt u zich aanmelden.

Na de registratie of aanmelding van MyDeltares, kunt u zich registreren voor afzonderlijke 2023-evenementen, een persoonlijk overzicht krijgen (Mijn programma), wijzigingen aanbrengen in uw planning, profiel, enz.

Als u problemen ondervindt met de registratie, neem dan contact op met ons team op mydeltares@deltares.nl.

Wij kijken ernaar uit u te mogen ontmoeten op woensdag 7 juni 2023.

Graag tot dan!


 

PROGRAMMA

Tijd Onderdeel Naam (Organisatie)

09:00 - 09:40

Inloop

 

09:40 - 09:45


 

 

Welkom en opening

 

Jan-Joost Schouten en Maaike Blauw (Deltares)

 

09:45 - 10:10


 

 

Hydraulisch Modelinstrumentarium Aa en Maas

 

Steffie van Beek-de Keijzer (Waterschap Aa en Maas) en Bertus de Graaff (HKV Lijn in Water)

 

10:10 - 10:35 

 

Hoogwatertoetsingen met D-HYDRO Suite 1D2D

 

Siebe Bosch (Hydroconsult)


10:35 - 11:00

 

 

Ontwikkeling van een bias Kalman filter: laagfrequente correcties voor een operationeel getij-opzet model van de Noordzee 

 

 

Firmijn Zijl (Deltares)

 

11:00 - 11:30

Pauze met koffie en thee

 

11:30 - 11:55


 

 

2DV studie naar de belangrijkste drijfveren van zandgolf dynamiek

 

Pauline Overes (Universiteit Twente & Deltares)

 

11:55 - 12:20


 

 

1D waterkwaliteit met D-HYDRO Suite 1D2D

 

 

Erwin Meijers (Deltares)

 

12:20 - 12:30

 

 

Intro break-out sessies

Maaike Blauw en moderators (Deltares)

12:30 - 13:30

Groepsfoto + lunch

 

13:30 - 15:00

 

 

 

 

BREAK-OUT SESSIE 1: Hydrodynamische 2D en 3D modellering

 

 • 3D modellering van zoutindringing op het Haringvliet
  Sam Bom (Svašek Hydraulics)
 • Betrekkingslijnen Rijntakken 2022
  Ron Agtersloot (Agtersloot Hydraulisch Advies)
 • Machine learning in de waterbouw: Verkennen van ongeziene toekomsten
  Gijs Hendrickx (TU Delft)
 • Modelonderzoek Stuwen in de Maas
  Marijn Gelderland (RWS-GPO)

 

Aukje Spruyt en David Kerkhoven  (Deltares)

 

BREAK-OUT SESSIE 2: Pre- en postprocessing tools voor D-HYDRO Suite

 

 • Digitalys - Visualisatie en nabewerking in één interactieve tool
  Almar Joling (Royal HaskoningDHV)
 • HYDROLIB: open pre- & postprocessing tools voor D-HYDRO advieswerk
  Arthur van Dam en Jelmer Veenstra (Deltares)
 • ROI: Geautomatiseerde modelbouw voor de gehele Randstad
  Ludo Diender (HydroLogic BV)
 • Open XR-visualisaties van D-HYDRO modelresultaten
  Prisca van der Sluis (Deltares)

 

Arthur van Dam en Jelmer Veenstra (Deltares)

 

BREAK-OUT SESSIE 3: Waterkwaliteit en Ecologie

 

 • D-Water Quality: PFAS verspreiding in de Noordzee
  Jos van Gils (Deltares)
 • D-Water Quality: Zeegras in de Waddenzee
  Bob Smits (Deltares)
 • D-Particle Tracking: Toepassing van particle tracking voor Hong Kong
  Arjen Markus en Qinghua Ye (Deltares)
 • D-Eco Impact: Opzet en een toepassing voor de Eems
  Richard Marijnissen en Marc Weeber (Deltares)

 

Marc Weeber, Arno Nolte en Erwin Meijers (Deltares)

 

BREAK-OUT SESSIE 4: Sediment Transport en Morfologie

 

 • Een synthetische springtij-doodtij cyclus voor lange termijn morfologische modelering
  Reinier Schrijvershof (Wageningen University & Research (WUR))
 • Slib morfodynamica bij ontpoldering in San Francisco Bay
  Mick van der Wegen en Johan Reyns (IHE Delft Institute for Water Education)
 • Morfologische modelering Maas - traject Sambeek-Grave
  Willem Ottevanger en Victor Chavarrias (Deltares)
   

 

Willem Ottevanger en Victor Chavarrias (Deltares)

15:00 - 15:15

Pauze met koffie en thee


15:15 - 15:40

 

 

Grevelingen en de rol van de D-HYDRO modellering

 

René Boeters (Rijkswaterstaat Zee en Delta)


15:40 - 16:05

 

 

Snelle probabilistische inundatie verwachtingen met cloud computing en deep learning

 

Bram Schnitzler en Fedde Hop (HydroLogic BV)


16:05 - 16:30

 

 

Deltares strategie en roadmap

 

Joost Icke (Deltares)


16:30 - 16:45

 

 

Afsluiting

 

Joost Icke (Deltares)

16:45 - 18:00

Borrel

 

 

 

 

 

Ga naar presentatie

DSD-NL 2023 | Slides - Hydraulisch Modelinstrumentarium Aa en Maas
DSD-NL 2023 | Slides - Hydraulisch Modelinstrumentarium Aa en Maas
 >  Steffie van Beek-de Keijzer (Waterschap Aa en Maas)

Registratie DSD-NL

REGISTRATIE

 1. Log in (rechtsboven) met uw MyDeltares-account of registreer u eerst als u nog geen account heeft.

  Let op: als u al een DSD- of OSS-account heeft, maar nog geen MyDeltares-account, klik dan op Wachtwoord vergeten? om uw MyDeltares-account in te stellen. Nadat u het proces voor het opnieuw instellen van uw wachtwoord hebt voltooid, kunt u inloggen.
   
 2. Klik op de knop <IN WINKELWAGEN> voor de gewenste sessie.
   
 3. Ga naar uw “Winkelwagen” (rechterbovenhoek) om uw registratie af te ronden.

 

Mocht u problemen ondervinden bij de registratie, neem dan contact op met ons team via mydeltares@deltares.nl.