Bijeenkomst - urban modelleren met D-HYDRO Suite

Woensdag, 14 juni 2017

Paviljoen 3
Boussinesqweg 1, Delft, The Netherlands
Datum 14 juni 2017
Tijd 13:30 - 15:45
Gebruikersdag
1.2b
Kosten deelname € Gratis
Voorzitter Didrik Meijer
 

Programma

Als gevolg van klimaatveranderingen nemen de neerslaggebeurtenissen qua intensiteit toe. De riolering heeft van nature een beperkte afvoercapaciteit (20 mm/hr). De verwachting is (en de praktijk laat zien) dat de huidige riolering de heviger buien niet goed kan verwerken.

Naar verwachting zal de komende maanden gestart worden met de implementatie van riolering in de D-HYDRO Suite, het uitbreiden van de import functionaliteit voor rioolnetwerken en tools voor het voorbereiden van (open)data voor toepassing van 2D modellen.

Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de D-HYDRO Suite waarmee de werking van het totale watersysteem (riolering, oppervlaktewater, afstroming over maaiveld) in steden kan worden bepaald.

In deze break-out sessie van het D-HYDRO Symposium 2017 willen wij graag de stand van zaken doornemen, ervaringen delen en een gedragen ontwikkelspoor uitzetten.