Symposium Leidingen in dijken; zijn ze veilig of moeten ze wijken?

Dinsdag, 13 juni 2017

Paviljoen 1
Boussinesqweg 1, Delft, The Netherlands
Datum 13 juni 2017
Tijd 12:00 - 17:30
Symposium
1.6
Kosten deelname € Gratis
Voorzitter Harm Aantjes
 

Programma

Kabels en leidingen worden vaak gezien als bedreiging voor de stabiliteit van dijken en bemoeilijken het onderhoud. Maar de vraag om kabels en leidingen door en langs de dijk te leggen neemt door alle economische bedrijvigheid toe. In hoeverre zijn leidingen echt een bedreiging voor de waterkerende functies van de dijk? Zijn we niet te voorzichtig en laten we kansen liggen?

 

Tijdens het symposium “Leidingen in dijken; zijn ze veilig of moeten ze wijken” gaan we samen met collega’s vanuit de waterschappen, aannemerij, adviesbureaus en KWR Watercycle Research Institute (voorheen KIWA) de interactie tussen leidingen en waterkeringen in kaart brengen en aangeven waar de witte vlekken zitten en kansen liggen op dit vlak.

 

Beleid, context en ontwikkelingen

We gaan in op het nieuwe Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI) en ontwerpinstrumentarium (OI) die, voor niet-waterkerende objecten zoals kabels en leidingen, niet voorzien in een beoordelingskader gebaseerd op faalkansen. Ook zien we dat de NEN 3650-serie geen (semi-) probabilistische rekenregels kent en dat de formules voor de bepaling van de leiding verstoringszones niet allemaal up-to-date en bovendien duidelijk conservatief zijn.

Tevens komt het plan van aanpak van Projectoverstijgende Verkenningen (POV-kabels en leidingen) voor het HWBP aan bod. In de POV zullen drie werksporen (Veiligheid, Uitvoering en Verbinden) ten uitvoer worden gebracht.

Praktijk

De laatste kennis op het gebied van bijv. macrostabiliteit met verbeterde tools zoals D-Geo Stability, verbeteringen in kennis en software zoals D-Geo Pipeline zorgen voor kansrijke mogelijkheden om nauwkeuriger te rekenen en onzekerheden te verkleinen. 
Daarbij stellen we ons continu de vraag of we de invloed van het falen van leidingen op de waterkering kunnen kwantificeren en of we mogelijkheden zien om te optimaliseren en kosten te besparen. 

Deze en de andere uitdagingen waar u dagelijks mee te maken heeft bespreken we graag tijdens dit middagsymposium met elkaar.

 

 

Programma - Dinsdag, 13 juni 2017

Tijd Event
12:00 - 13:00 ONTVANGST - LUNCH
Ontvangst en lunch zijn op DSD-Plaza, begane grond Hoofdgebouw
13:00 - 13:10 Welkom door dagvoorzitter
Harm Aantjes, Deltares
13:10 - 13:30 Presentatie Plan van Aanpak POV - kabels & leidingen
Nisa Nurmohamed, Hoogheemraadschap van Delfland
13:30 - 13:50 Veiligheid van waterkeringen en leidingen
Marieke Hollebek, Waterschap Hollandse Delta
13:50 - 14:10 Impact van dijkversterking op kabels & leidingen
Jos Janssen / Martin Schepers, Waterschap Rivierenland
14:10 - 14:30 Integrale beoordeling op basis van faalkansen
Harry Schelfhout, Deltares
14:30 - 15:00 PAUZE
15:00 - 15:20 Installatie van leidingen onder waterkeringen
Jorn Stoelinga, Visser & Smit Hanab bv
15:20 - 15:40 USTORE, een onderbouwing voor leidinglekkage
Ralph Beuken, KWR Watercycle Research Institute
15:40 - 16:00 Invloed leidingen op waterkeringen: een probabilistische beschouwing
Henk Kruse, Deltares
16:00 - 16:30 Vragen/discussie
O.l.v. Harm Aantjes, dagvoorzitter
16:30 - 17:30 BORREL
DSD-Plaza, begane grond Hoofdgebouw
16:30 - 17:00 Rondleiding experimentele faciliteiten (optioneel)
meerdere groepen o.l.v. Deltares medewerkers