Simona Gebruikersmiddag

Donderdag, 15 juni 2017

Classroom
Boussinesqweg 1, Delft, The Netherlands
Datum 15 juni 2017
Tijd 13:00 - 17:30
Gebruikersdag
1.3
Kosten deelname € Gratis
Voorzitter Erik de Goede
 

Programma

Tijdens deze Simona gebruikersmiddag zal in een aantal presentaties worden ingegaan op recente praktijktoepassingen met Simona.

Ron Agtersloot (Agtersloot Hydraulisch Advies) zal resultaten tonen voor de renovatie van de drie stuwcomplexen in de Nederrijn en de Lek.
Jurjen de Jong (Deltares) zal ingaan op het ongeluk bij de stuw Grave op de Maas op 29 december 2016 jl. Na dit ongeluk is Deltares ingeschakeld voor spoedadvies, waarbij op basis van o.a. WAQUA-simulaties een advies aan Rijkswaterstaat is gegeven.
Frans Hoefsloot of Koen Volleberg (LievenseCSO) zal de belangrijkste ontwikkelingen rondom Baseline toelichten, zoals Baseline 6, Baseline NL en BAS2FM. Voor de zesde generatie RWS-modellen vinden er een grote veranderingen plaats, omdat niet langer met Simona maar met D-Flow Flexible Mesh gemodelleerd zal worden. Voor de automatische generatie van deze modelschematisaties wordt Baseline fors aangepast en uitgebreid.  
Rico Tönis (Rijkswaterstaat) zal een korte toelichting over de wijze waarop RWS-ON de WAQUA modelschematisaties actualiseert en uitlevert. Het Rijntakkengebied is de laatste jaren behoorlijk aangepast, met name door het 'Ruimte voor de Rivier'-project. Deze aanpassingen zijn in WAQUA modelschematisaties verwerkt en komen zodoende beschikbaar voor gebruikers van modelschematisaties.
Tot slot zullen Werner Kramer (VORtech) en Edwin Spee (Deltares) de Simona2017 release toelichten. Zo wordt het bij parallel rekenen mogelijk om online de deel-SDS-files samen te voegen tot één uitvoerfile. Dit vergemakkelijkt het tussentijds bekijken van modelresultaten.

 

Programma - Donderdag, 15 juni 2017

Tijd Event
12:30 - 13:30 Ontvangst en Lunch
13:30 - 14:45 Presentaties (deel 1)
13:30 - 14:15 Gebruik van WAQUA bij de renovatie van de drie stuwcomplexen in de Nederrijn en de Lek
Ron Agtersloot, Agtersloot Hydraulisch Advies
14:15 - 14:45 Spoedadvies na beschadiging van de stuw Grave op 29 december 2016
Jurjen de Jong, Deltares
14:45 - 14:50 Groepsfoto
14:50 - 15:15 Pauze
15:15 - 16:30 Presentaties (deel 2)
15:15 - 15:55 Recente Baseline-ontwikkelingen, zoals Baseline 6, Baseline NL en BAS2FM
Frans Hoefsloot of Koen Volleberg, LievenseCSO
15:55 - 16:00 Uitlevering van WAQUA modelschematisaties van de Rijntakken
Rico Tönis, Rijkswaterstaat
16:00 - 16:30 Simona2017 release inclusief online samenvoegen van uitvoerfile bij parallel rekenen
Werner Kramer (VORtech) en Edwin Spee (Deltares)
16:30 - 17:30 Borrel