D-HYDRO Symposium 2017

Woensdag, 14 juni 2017

Colloquium
Boussinesqweg 1, Delft, The Netherlands
Datum 14 juni 2017
Tijd 09:30 - 17:30
Symposium
2.5
Kosten deelname € Gratis
Voorzitter Edward Melger
 

Programma

Door klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toenemende verstedelijking neemt de druk op delta’s steeds meer toe. Hierdoor ontstaan er op het gebied van duurzame deltaplanning enorme uitdagingen en is er behoefte aan het nauwkeurig kunnen voorspellen van overstromingsrisico’s en mogelijke beschermingsmaatregelen. Ook de druk op de ecosystemen en het milieu neemt toe door groei van bevolking en economie. Tegelijkertijd nemen de ambities van overheden voor het verbeteren van de waterkwaliteit toe en is er een toenemende vraag naar ecosysteemdiensten. Verder veranderen de beschikbaarheid en het gebruik van water en grondstoffen. Zo neemt het aanbod van zoetwater af, maar de vraag er naar neemt de komende jaren sterkt toe. In deltagebieden wordt er tevens steeds meer infrastructuur gebouwd, op het land en in het water. Bouwen op zee- en rivierbodems is niet zonder risico’s.

Als antwoord op deze uitdagingen heeft Deltares een krachtig simulatiesoftwarepakket ontwikkeld: D-HYDRO Suite, een pakket dat speciaal is gericht op kustgebieden, estuaria, rivieren en landelijk & stedelijk gebied.

De D-HYDRO Suite (2017) is de beoogd opvolger van SOBEK-Rural/Urban/River/RE, Duflow, Simona (Waqua, Triwaq) en Delft3D 4 voor toepassing op de Nederlandse markt. Deze suite bouwt voort op een rijke historie sinds de eerste Rijkswaterstaat (RWS) modellen uit 1968. De D-HYDRO Suite maakt het mogelijk om simulaties te maken van overstromingen, stormvloeden, orkanen, golven, wateroverlast door hevige neerslag, sediment transport en morfologie, waterkwaliteit en ecologie. Bovendien kan het de wisselwerking tussen deze processen geïntegreerd modelleren.

Het programma van het D-HYDRO Symposium biedt verschillende lezingen door modelleurs en consultants over het gebruik van en de ervaringen met de D-HYDRO Suite in projecten. 

In het middagprogramma zijn de volgende break-out sessies opgenomen (APART AANMELDEN):

 

Daarnaast bieden we updates over de toepassingen in combinatie met o.a. de Touch Table, Delft-FEWS en Delta Viewer technologie.

 

 

Programma - Woensdag, 14 juni 2017

Tijd Event
08:30 - 09:30 Inloop & demonstraties
09:30 - 09:45 Opening
09:45 - 10:15 Bouw van de zesde-generatie RWS modellen (opzet, kalibratie en gebruik van D-HYDRO Suite en BASELINE)
Martin Scholten, Rijkswaterstaat, en Aukje Spruyt, Deltares
10:15 - 10:45 1D2D overstromingsmodelleren met D-HYDRO Suite
Arthur van Dam, Deltares
10:45 - 11:15 Koffiepauze
11:15 - 11:45 Morfologische berekeningen voor rivier en kust: stand van zaken
Willem Ottevanger en Emiel Moerman, Deltares
11:45 - 12:15 Urban modelleren voor gemeentes met D-HYDRO Suite: stand van zaken
Benno Steentjes, Antea Nederland bv, en Didrik Meijer, Deltares
12:15 - 12:30 Pitch demostands en introductie parallelle break-out sessies
12:30 - 12:40 Groepsfoto
12:40 - 13:30 Lunchpauze & demonstraties
tijdens de lunch zijn er verschillende demo's te bekijken
13:30 - 14:45 Break-out sessies (deel 1)
13:30 - 14:45 Klankbordgroepvergadering - zesde generatie RWS modellen
Martin Scholten, Rijkswaterstaat, en Aukje Spruyt, Deltares
13:30 - 14:45 Sessie - 1D2D inundatie modelleren bij waterschappen en provincies
Govert Verhoeven, Louise Klingen en Jurjen de Jong, Deltares
13:30 - 14:45 Hands-on Workshop - morfologie
Willem Ottevanger en Matthijs Gawehn, Deltares
13:30 - 14:45 Bijeenkomst - urban modelleren met D-HYDRO Suite
Didrik Meijer, Deltares
14:45 - 15:15 Koffiepauze
15:15 - 15:45 Break-out sessies (deel 2)
15:15 - 15:45 Klankbordgroepvergadering - zesde generatie RWS modellen
Martin Scholten, Rijkswaterstaat, en Aukje Spruyt, Deltares
15:15 - 15:45 Sessie - 1D2D inundatie modelleren bij waterschappen en provincies
Govert Verhoeven, Louise Klingen en Jurjen de Jong, Deltares
15:15 - 15:45 Hands-on Workshop - morfologie
Willem Ottevanger en Matthijs Gawehn, Deltares
15:15 - 15:45 Bijeenkomst - urban modelleren met D-HYDRO Suite
Didrik Meijer, Deltares
15:45 - 16:15 Wateroverlast Kockengen 28 juli 2014: Inundatiemodellering met D-HYDRO Suite
Guus Rongen, HKV, en Herman Kernkamp en Govert Verhoeven, Deltares
16:15 - 16:30 D-HYDRO Suite: the next steps
16:30 - 17:30 Borrel & demonstaties