Delft-FEWS NL Gebruikersdag 2017

Dinsdag, 13 juni 2017

Colloquium
Boussinesqweg 1, Delft, The Netherlands
Datum 13 juni 2017
Tijd 09:00 - 17:30
Gebruikersdag
1.1
Kosten deelname € Gratis
Voorzitter Ilonka ten Broeke - Krottje
 

Programma

De elfde editie van de Delft-FEWS Gebruikersdag staat voor de deur! We hopen u op dinsdag 13 juni in Delft te mogen verwelkomen.

Het programma voor de Gebruikersdag is in grote lijnen bekend. Het accent ligt dit jaar op innovaties op het gebied van data. Aan bod komen de Digitale Delta, de Multiflexmeter en het gebruik van satellietgegevens. Met een presentatie over real-time luchtkwaliteitsmonitoring met de "eNose" krijgen we een kijkje in de keuken van een aanpalend vakgebied.

Daarnaast is er aandacht voor vernieuwingen op het vlak van software. Naast een plenaire sessie over de ontwikkelingen aan Delft-FEWS zal het gebruik van de nieuwe versie van RTC-Tools geïllustreerd worden.

In de parallelle sessies kunt u een gevarieerd aanbod aan presentaties en workshops verwachten. Er wordt een sessie georganiseerd waarin u zelf aan de slag kunt met een aantal nieuwe features van Delft-FEWS. Ook kunt u deelnemen aan een Serious Game die ontwikkeld is in het kader van Slim Watermanagement. Daarnaast zijn er presentaties over de hydrodynamische module D-Flow FM van de D-HYDRO Suite, nutriëntenmonitoring met KRW-NUTrend en het gebruik van Delft-FEWS voor de analyse van extreme neerslag voor Waterschap De Dommel. In de pauze kunt u een kijkje nemen bij diverse stands waar aan Delft-FEWS gerelateerde producten getoond worden.

Programma - Dinsdag, 13 juni 2017

Tijd Event
09:00 - 09:15 Welkom en opening
Nadine Slootjes, Deltares
09:15 - 09:45 Digitale Delta
Marcel Kotte, RWS WVL
09:45 - 10:15 Multiflexmeter
Jan van Kranenburg, WS Scheldestromen
10:15 - 10:45 Deltares EUMETCast systeem: het gebruik van Near Real Time satelliet data
Martijn Kwant, TUDelft / Deltares
10:45 - 11:15 Pauze met koffie en thee
11:15 - 11:45 Quick Scan Tool: een RTC-Tools 2 toepassing voor waterverdeling
Roel Burgers, Rijkswaterstaat en Peter Gijsbers, Deltares
11:45 - 12:15 Nieuwe ontwikkelingen
Gerben Boot en Marcel Ververs, Deltares
12:15 - 12:30 Pitch demostands en introductie parallelle sessies
12:30 - 13:45 Lunch met groepsfoto!
tijdens de lunch zijn er verschillende demo's te bekijken
13:45 - 14:15 Luchtkwaliteitsmonitoring met de eNose
Simon Bootsma, Comon Invent
14:15 - 15:00 Parallelle sessies van 45 minuten
14:15 - 15:00 D-Flow FM in FEWS
Govert Verhoeven en Marc van Dijk, Deltares
14:15 - 15:00 KRW-NUTrend, toestand en trends van nutriënten in Nederlands oppervlaktewater
Janneke Klein/Sibren Loos, Deltares
14:15 - 15:00 Hands on met nieuwe features..
Dave de Koning, Deltares
15:00 - 15:30 Pauze met koffie en thee
15:30 - 16:15 Parallelle sessies van 45 minuten
15:30 - 16:15 Serious Game Noordzeekanaal / Amsterdam-Rijnkanaal
Herman Haaksma, Deltares
15:30 - 16:15 Analyse extreme neerslag voor WS De Dommel
Marc van Dijk en Ferdinand Diermanse, Deltares en Niels Entzinger, Waterschap De Dommel
15:30 - 16:15 KRW-NUTrend, toestand en trends van nutriënten in Nederlands oppervlaktewater
Janneke Klein/Sibren Loos, Deltares
16:15 - 16:30 Terugkoppeling parallelle sessies en afsluiting
Matthijs Den Toom en Julius Sumihar
16:30 - 18:00 Afsluitende borrel..